Geen verzendkosten vanaf € 250 Levering 1-2 werkdagen 14 dagen retourgarantie
Geen verzendkosten vanaf € 250 Levering 1-2 werkdagen 14 dagen retourgarantie

Privacy verklaring

1. Privacybeleid
Kurage Verpakkingen B.V. hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel
  waarvoor ze worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de
  gevraagde diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe
  wettelijk verplicht zijn;
 • Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om
  gaan met de persoonsgegevens;
 • Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de
  persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
 • Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

 
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. Monique Bolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Kurage Verpakkingen B.V.:

Kurage Verpakkingen B.V.
De Beverspijken 17
5221 EE  ’s-Hertogenbosch
Tel.: 085 – 02 08 655
Mail: mbolk@kurage.nl
 
2. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij Kurage Verpakkingen B.V. geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen. Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bedrijfsgegevens zoals KvK-nummer, BTW-nummer en IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 
3. Doeleinden
De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • Om de mogelijkheid te bieden om producten bij ons te bestellen;
 • Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
 • Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met
  betrekking tot de producten/diensten van Kurage Verpakkingen B.V., door
  middel van automatische e-mails of post;
 • Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop
  en de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
 • Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren;
 • Kurage Verpakkingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
  wettelijk toe verplicht zij, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

 
4. Verstrekking aan derden
De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service. Naast ons eigen vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorgdragen voor de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met derden, waar wij de persoonsgegevens mee delen. De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt. De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.
 
5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.
 
6. Rechten
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u  bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.
 
7. Cookies
Kurage Verpakkingen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
8. Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.